Natuur Wezen

19 oktober 2018 Uit Door nikol

Beste Wezen van de Natuur,

 

Een deel van ons, de Mens,

weet dat Gij er zijt

en dat wij een onderdeel van U uitmaken.

 

Een deel van ons wil graag met U samenwerken,

uit Liefde voor alles wat leeft op Aarde.

 

Dat deel is bezig met het andere deel wakker te maken.

 

Het andere deel is U vergeten of is bang van U.

Dat andere deel is helemaal opgegaan in de straling van de Zon.

 

Zoals U weet, is de Zon super belangrijk.

Zonder de Zon zouden Wij en Gij niet bestaan.

 

Vergeef het deel van ons dat U vergeten is.

 

Dat deel is verblind door de Zon, verslaafd aan het Licht.

Het vreest de Duisternis.

 

Maar Gij weet dat de Zon elke dag moet ondergaan,

zodat we kunnen rusten in de Duisternis,

in het vertrouwen dat de Zon opnieuw zal opkomen.

 

Vergeef ons, beste Wezen,

we zijn nog zo onbezonnen,

we moeten nog zoveel ontdekken,

we hebben nog zoveel te leren.

 

Help ons onszelf te ontdekken.

Wij als deel van U.

 

Wij en Gij als één,

een Natuurwezen,

dat niet meer vlucht voor zichzelf,

maar aanvaardt wat IS.

 

(93)