De omgevallen Boom

9 december 2018 Uit Door nikol

Ik zag een groepje jongeren

verzameld rond een omgevallen Boom.

 

Ze klommen op zijn stam,

hingen aan zijn takken

en deelden er hun leed.

Ze hadden allemaal

een Dierbare verloren.

 

Hier bij de omgevallen Boom

voelden ze zich verbonden,

hier vonden ze hun Troost.

 

Ze wisten niet hoezeer

de bomen om hen heen

mee rouwden.

De Steun en Troost die ze

bij elkaar vonden

werd versterkt door

de connectie met

de omgevallen Boom

en zijn omringende Vrienden.

 

Er was geen betere plek

die ze hadden kunnen vinden.

(80)