Bestaansrecht

3 augustus 2021 Uit Door nikol

Mijn Boom,
ik ben een deel van jou.

Jij bent een deel
van deze omgeving.

Hoe zou ik
kunnen leven,
zonder deze
aanwezigheid,
deze verbinding?

Als dat er niet is,
besta ik niet meer.

Wij zijn
een geheel.

Als ik niet besta
zonder het geheel,
bestaat het geheel
dan wel
zonder mij?

Dat is een goede vraag.

Als ik onverbrekelijk
verbonden ben
met het geheel,
dan is het geheel
geen geheel
zonder mij.

Wat een troostende
gedachte,
dat ik een schakel ben
in een geheel,
dat ik er wel
toe doe,
dat ik besta!

(42)